In ons werkgebied is afschot van Reewild uitsluitend mogelijk met een machtiging van WBE Bevermeer.
Voor meer informatie kunt u zich wenden aan de reewildcomissie.

REEËN Periode 1. Afschot van reeën ten behoeve van populatiebeheer is toegestaan:
a.) Jaarlingen en bokken: van 1-4 t/m 30-9; 
b.) Geiten en kalveren (mannelijke en vrouwelijke): van 1-9 t/m 31-3; 
c. Smalreeën: van 1-9 t/m 31-5.
2. Afschot van reeën is jaarrond toegestaan: 
a. ter voorkoming van ernstige schade aan bossen, wilde flora en in het kader van verkeersveiligheid; 
b. van aantoonbaar zieke en/of gebrekkige reeën. 
Tijdstippen:
1. Afschot van reeën ten behoeve van populatiebeheer en ernstige schade aan bossen is toegestaan van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergangDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.