Leden / Donateurs         VERLENGING JACHTAKTEN seizoen 2023 / 2024;

Onlangs hebben de jachtaktehouders een brief ontvangen van de politie voor verlenging van de jachtakte.
Indien u nog geen bericht heeft ontvangen van de politie neem dan contact op met de secretaris van de WBE.
Alle jachtaktehouders van de WBE Bevermeer, hebben reeds de gevraagde papieren, mogen ontvangen van de secretaris.
 
Op 1 april 2023 verstrijkt de geldigheidsduur van de jachtakte.
Binnenkort ontvangt u van de Politie Oost Nederland weer een schrijven omtrent de verlening van uw jachtakte.

Op 30 januari organiseert de WBE Bevermeer weer een nieuwjaarsreceptie op de bekende locatie.
Aanvang 19:30 uur. Hierbij nodigen wij de leden en donateurs van WBE Bevermeer uit, om aan deze gezellige avond deel te nemen. 

Hopend jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten, Gerard Stoltenborg. 
_________________________________________________________________________________________

Openingstijden jachtseizoen:
Houtduif: 15 oktober – 31 januari (jaarrond bij schade)
Wilde eend: 15 augustus – 31 januari
Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
Konijn: 15 augustus – 31 januari (jaarrond bij schade)
Haas: 15 oktober – 31 december
Onderstaande diersoorten mogen het gehele jaar worden bestreden, behalve zon en feestdagen
Vos - duif - konijn- kraai.
Grauwe gans vanaf 01-02, Na het activeren van deze machtiging.


_________________________________________________________________________________________      
  De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.