Leden / Donateurs         VERLENGING JACHTAKTEN seizoen 2022 / 2023;

Onlangs hebben de jachtaktehouders een brief ontvangen van de politie voor verlenging van de jachtakte.
Indien u nog geen bericht heeft ontvangen van de politie neem dan contact op met de secretaris van de WBE.
Alle jachtaktehouders van de WBE Bevermeer, hebben reeds de gevraagde papieren, mogen ontvangen van de secretaris.
 
Op 1 april 2022 verstrijkt de geldigheidsduur van de jachtakten.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij de formulieren nog niet op de normale wijze, middels een persoonlijk contact, afgeven.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de verlenging van de jachtakten wel weer mogelijk zal zijn en op welke wijze dat zal gebeuren.
Zodra hier meer over bekend is zal dat opnieuw gecommuniceerd worden.
Als er nieuwe wijzigingen zijn, in het beleid tot de relatie verlening jachtakte, zal dit uiteraard wederom op deze pagina bekend gemaakt worden.

Hopend jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten, Gerard Stoltenborg. 
_________________________________________________________________________________________

Openingstijden jachtseizoen:
Houtduif: 15 oktober – 31 januari (jaarrond bij schade)
Wilde eend: 15 augustus – 31 januari
Fazant: haan – 15 oktober – 31 januari
Fazant: hen – 15 oktober – 31 december
Konijn: 15 augustus – 31 januari (jaarrond bij schade)
Haas: 15 oktober – 31 december
Onderstaande diersoorten mogen het gehele jaar worden bestreden, behalve zon en feestdagen
Vos - duif - konijn- kraai.
Grauwe gans vanaf 01-02, Na het activeren van deze machtiging.


_________________________________________________________________________________________      
  De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.