Vervoer en opslag geweer en munitie

                                                 
Naast de discussie met betrekking tot het vervoer van munitie, is een andere veelgehoorde discussie "hoe je wapen op te slaan én vervoeren”. Ik probeer dit uit te leggen wat onze wetgever van ons Jagers en sportschutters vereist met betrekking tot de transport én opslag van onze wapens en munitie. Voor de duidelijkheid spreken we in dit artikel over vuurwapens, niet over luchtwapens. Het vervoer van het wapen (en/of munitie) moet om te beginnen "via de kortst mogelijke weg”. Dat wil zeggen dat u van huis naar de vereniging of wapenhandel uw wapen of munitie dient te vervoeren via een zo kort mogelijke route, binnen een zo kortst mogelijke tijd. Dus na bijvoorbeeld de aankoop van munitie of een wapen (of de reparatie ervan), mag u niet onderweg even stoppen bij de supermarkt om even snel een boodschapje te doen. U bent dan dubbel in overtreding, namelijk u laat uw wapen onbeheerd achter. Doet u dit wel en wordt u toevallig gecontroleerd, dan betekent dat in de praktijk dat u uw hele zwikje mag inleveren en uw verlof kwijtraakt. Rijdt u om vanwege wegwerkzaamheden of een file, of rijdt u een route die sneller is maar wel langer qua afstand, is er niets aan de hand. U kunt dat als het goed is immers eenvoudig aantonen en "kortste” betekent niet alleen kort qua afstand, maar ook qua tijd. Maar dan nu de vraag hoe het wapen vervoerd dient te worden, want hierover bestaan ook veel misverstanden en niet geheel onterecht. In de Wet Wapens en Munitie (WWM) staat vastgelegd dat u uw wapen en munitie "gescheiden” dient te vervoeren en "niet voorhanden” mag hebben. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer u bijvoorbeeld een pistool of revolver los in het dashboard kastje heeft liggen (een geweer gaat wat lastig), ook al kan het dashboard kastje kan op slot, er sprake is van "voorhanden hebben”. Gaat het dashboardkastje echter wel op slot en het wapen zit in een koffer of foedraal, dan is dit wel toegestaan. Vervoert u uw wapen én de munitie in dezelfde koffer/foedraal dan bent u mogelijk in overtreding. Wapen en munitie moeten "gescheiden zijn” van elkaar en deze definitie kunt u beter vrij letterlijk te nemen, want ook hier is het de politieambtenaar die de wet mogelijk anders interpreteert dan u of dan dat de wetgever het bedacht heeft. De oplossing is simpel, vervoer uw munitie in een aparte tas en het wapen in een koffer/foedraal die (ook al is dit geen wettelijke verplichting) bij voorkeur op slot kan. Rijdt u met de auto, vervoer dan het wapen en de munitie in de kofferbak of op de achterbank om wederom ook discussie te voorkomen. Strikt genomen schrijft de wet alleen maar voor dat het wapen niet zichtbaar vervoerd mag worden (dus in een koffer of foedraal), dus mag een wapen op de bijrijdersstoel geplaatst worden maar dat is zeker niet aan te raden. Een doosje (of losse) patronen in uw jaszak of handtas die naast u op de bijrijdersstoel ligt, is in ieder geval een absolute doodzonde. Zelfs al ligt het wapen keurig op slot in de achterbak.Dan komen we op het punt hoe het wapen in de koffer/foedraal vervoerd en opgeslagen dient te worden. Er wordt zo nu en dan beweerd dat je grendel en magazijn niet in het wapen mogen zitten bij vervoer of opslag in de kluis. Dit is echter onjuist! U mag het wapen compleet vervoeren (dus bij een grendelgeweer mag de grendel in het wapen zitten), zelfs met een leeg magazijn in het wapen. Ditzelfde geldt ook voor de opslag in uw wapenkluis. Het wapen dient altijd ongeladen te zijn, ook bij een controle door de politie én voor uw eigen veiligheid. Net als bij het vervoer dienen in de wapenkluis het wapen én de munitie apart opgeslagen te worden. Bij opslag geldt echter wel dat het compartiment of munitiekluisje apart van de kluis afgesloten moet kunnen worden. En uiteraard mogen magazijnen geen patronen bevatten, zelfs al liggen deze in een apart munitiekluisje opgeslagen! Heeft u bijvoorbeeld een reserve magazijn, dan hoeft u deze niet in de kluis op te slaan, daar dit volgens de wetgever geen "essentieel wapenonderdeel” betreft. Met andere woorden, u mag uw magazijnen in een koffer bewaren die buiten de kluis staat. Dit geldt dan weer niet voor de grendel of slede van uw wapen, want dit zijn namelijk wél essentiële wapenonderdelen. Voor herladers en zwartkruit schutters zijn de regels iets anders. Los kruit hoeft u niet in de kluis op te slaan, slaghoedjes daarentegen weer wel. Hulzen voorzien van een slaghoedje en kogelkoppen dient u eveneens in een kluis opslaan, separaat van het wapen, hulzen zonder slaghoedje weer niet.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.