Algemeen:

Reewildbeheer vraag in ons dichtbevolkt Nederland veel maatwerk en dient de belangen van het dier en de mens zoveel mogelijk met elkaar in balans te brengen. Goed beheer van reewild is benutting hiervan en in principe verbeter je hiermee de overleving hiervan. De reewildbeheerder zal zich moeten realiseren wat hij door het afschot van het ree gebeurt in de sociale structuren van de aanwezige reewildstand. Het is dus niet onbelangrijk dat het afschot gaat plaatsvinden in de juiste leeftijden, zodat de sociale structuur zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, dit verlangd dan ook planmatig en dus duurzaam beheer. Reewildbeheer doe je niet op je jachtveld alleen, maar over een groter gebied, zoals het leefgebied binnen de WBE grens. 

Van belang is dat het toegewezen afschot, ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dit geldt met name voor de bestandsreductie van het vrouwelijke reewild. Het realiseren van het noodzakelijke, op basis van het faunabeheerplan door de provincie toegewezen afschot is van groter belang dan selectie op zesenders, gaffels of spitsers.

Bij populatiebeheer geldt immers het credo: ‘Zahl vor Wahl’.

Reewildbeheerders moeten zich ervan bewust zijn dat het realiseren van het toegewezen afschot van groot belang is. Er is immers sprake van een gemotiveerde beheeringreep. Het aantal geschoten reeën moet worden geregistreerd. Door het afschot te registreren kan voor het faunabeheerplan worden voldaan aan art.10 h Besluit faunabeheer.

De reewildcommisie van WBE Bevermeer bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter: T. Sanders                      a.sanders453@upcmail.nl
Secretaris: C. Egging                       carlo.egging@kpnmail.nl
Penningmeester: J. Jetten                josjetten1965@gmail.com
Bestuurslid: G. Stoltenborg              wbebevermeer@hotmail.com

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.